با توسل به دامن آمريكا ضعف و ناتوانى خود را برملا نسازيد و از گرگ‌ها و درنده‏ها براى شبانى و حفظ منافع خود استمداد نطلبيد ابَرقدرت‌ها آن لحظه‏اى كه منافع‌شان اقتضا كند شما و قديمي‌ترين وفاداران و دوستان خود را قربانى مى‏كنند و پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش […]

 
  با توسل به دامن آمريكا ضعف و ناتوانى خود را برملا نسازيد و از گرگ‌ها و درنده‏ها براى شبانى و حفظ منافع خود استمداد نطلبيد ابَرقدرت‌ها آن لحظه‏اى كه منافع‌شان اقتضا كند شما و قديمي‌ترين وفاداران و دوستان خود را قربانى مى‏كنند و پيش آنان دوستى و دشمنى و نوكرى و صداقت ارزش و مفهومى ندارد.
صحیفه امام؛ ج۲۰؛ ص۳۲۹ | پیام به مسلمانان؛ ۶ مرداد ۱۳۶۶