آقاى بهشتى(ره) يك نفر آدمى بود كه مجاهد براى اسلام بود، به درد مى‏خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدير بود، مدبر بود، ديديد كه در صحنه كشور چه فضاحت‌ها درآوردند اشرار و مردم را [از او] منحرف كردند. مردم يك وقت بيدار شدند كه بهشتى‏اى در كار نبود. من خوف اين را دارم كه- خداى […]


آقاى بهشتى(ره) يك نفر آدمى بود كه مجاهد براى اسلام بود، به درد مى‏خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدير بود، مدبر بود، ديديد كه در صحنه كشور چه فضاحت‌ها درآوردند اشرار و مردم را [از او] منحرف كردند. مردم يك وقت بيدار شدند كه بهشتى‏اى در كار نبود. من خوف اين را دارم كه- خداى نخواسته- ملت ما يك وقت بيدار بشود كه روحانيت كنار رفته است و سلطه اجانب بر اين مملكت بازگشته است و آن وقت تأسف‌ها فايده نداشته [باشد].
صحیفه امام؛ ج۱۵؛ ص۳۶۷ | جماران؛ ۲۵ آبان ۱۳۶۰