اين را مطمئن باشيد كه هميشه اين قدرت‌هاى بزرگ [کشور را] از داخل مى‏پوسانند تا بتوانند كارى بكنند. اگر داخل مستحكم باشد، آنها اصل بنايشان بر اين نيست، نمى‏توانند هم، چون مى‏دانند موفق نمى‏شوند. از اين جهت، آنها كوشش دارند كه يك راهى را از خود داخل پيدا بكنند. صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۲۶۲ | جماران؛ […]


اين را مطمئن باشيد كه هميشه اين قدرت‌هاى بزرگ [کشور را] از داخل مى‏پوسانند تا بتوانند كارى بكنند. اگر داخل مستحكم باشد، آنها اصل بنايشان بر اين نيست، نمى‏توانند هم، چون مى‏دانند موفق نمى‏شوند. از اين جهت، آنها كوشش دارند كه يك راهى را از خود داخل پيدا بكنند.
صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۲۶۲ | جماران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۱