مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی: در حالی که وزارت صنعت اعلام کرده که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ذرت به کشور وارد شده، وزارت کشاورزی اعلام می‌کند تنها ۹۰۰ هزار تن از این محصول برای عرضه در بازارگاه به دستش رسیده است. تمام ذرت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است اما […]

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:
در حالی که وزارت صنعت اعلام کرده که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ذرت به کشور وارد شده، وزارت کشاورزی اعلام می‌کند تنها ۹۰۰ هزار تن از این محصول برای عرضه در بازارگاه به دستش رسیده است.
تمام ذرت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است اما محصولی که ۱۶۵۰ تومان قیمت دارد ۳۰۰۰ تومان دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران