بیانات رهبر انقلاب به مناسبت ۲۱ شهریور روز سینما جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران منبع : خبرگزاری تسنیم

بیانات رهبر انقلاب به مناسبت ۲۱ شهریور روز سینما

جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

منبع : خبرگزاری تسنیم