هيچ‌گاه با هيچ قدرتى سازش نكنيد كه يقين دارم نمى‏كنيد. و هركس در هر مقام كه خيال سازش با شرق و غرب را داشت بى‏محابا و بدون هيچ ملاحظه او را از صفحه روزگار براندازيد، كه سازش با شرق و غرب خودباختگى است و خيانت به اسلام و مسلمين است. صحیفه امام؛ ج۱۲؛ ص۱۴۸ | […]


هيچ‌گاه با هيچ قدرتى سازش نكنيد كه يقين دارم نمى‏كنيد. و هركس در هر مقام كه خيال سازش با شرق و غرب را داشت بى‏محابا و بدون هيچ ملاحظه او را از صفحه روزگار براندازيد، كه سازش با شرق و غرب خودباختگى است و خيانت به اسلام
و مسلمين است.
صحیفه امام؛ ج۱۲؛ ص۱۴۸ | پیام به ملت ایران؛ ۲۲ بهمن ۱۳۵۸