هيچ وقت از اين ‏هاى و هوي‌ها و از اين تبليغات خارجي‌ها خوف به خودتان راه ندهيد، آن خوفى كه بايد باشد از خداى تبارك و تعالى بايد باشد. از ديگر قدرت‌ها خوف نداشته باشيد، براى اينكه، قدرتى در كار نيست غير قدرت حق‌تعالى. قدرت حق‌تعالى است كه جلوه‏اش، جلوه ضعيفش در سرتاسر عالم طبيعت […]


هيچ وقت از اين ‏هاى و هوي‌ها و از اين تبليغات خارجي‌ها خوف به خودتان راه ندهيد، آن خوفى كه بايد باشد از خداى تبارك و تعالى بايد باشد. از ديگر قدرت‌ها خوف نداشته باشيد، براى اينكه، قدرتى در كار نيست غير قدرت حق‌تعالى. قدرت حق‌تعالى است كه جلوه‏اش، جلوه ضعيفش در سرتاسر عالم طبيعت پيدا شده است. و شما هيچ وقت نترسيد. و مستقيم و پاى برجا بايستيد و در مقابل همه قدرت‌ها استقامت كنيد
صحیفه امام؛ ج۱۹؛ ص۴۳۶ | جماران؛ ۹ آذر ۱۳۶۴