مصيبتى بر همه ما وارد شد و آن شهادت اين پير هشتاد ساله (شهید ‌اشرفی اصفهانی) [است‏] كه عمر شريف خودش را در راه اسلام و در راه خدمت به مردم و راه تهذيب جامعه صرف فرمود. ملت ما از طفل شش ماهه تا پيرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا كرد و […]

  مصيبتى بر همه ما وارد شد و آن شهادت اين پير هشتاد ساله (شهید ‌اشرفی اصفهانی) [است‏] كه عمر شريف خودش را در راه اسلام و در راه خدمت به مردم و راه تهذيب جامعه صرف فرمود. ملت ما از طفل شش ماهه تا پيرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا كرد و اين اقتدا به بزرگ‌مرد تاريخ، حضرت سيدالشهدا(ع) است
صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۵۲ | جماران؛ ۲۵ مهر ۱۳۶۱