آژانس مرکزی آمار عمومی مصر اعلام کرده است که جمعیت مصر در زمان حاضر ۱۰۱میلیون نفر است؛ به این معنی که در کمتر از ۸ ماه از مرز ۱۰۰میلیون در ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۰، جمعیت این کشور ۱میلیون نفر افزایش یافته است! به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در سال ۱۹۹۵، جمعیت مصر ۶۲ […]

آژانس مرکزی آمار عمومی مصر اعلام کرده است که جمعیت مصر در زمان حاضر ۱۰۱میلیون نفر است؛ به این معنی که در کمتر از ۸ ماه از مرز ۱۰۰میلیون در ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۰، جمعیت این کشور ۱میلیون نفر افزایش یافته است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در سال ۱۹۹۵، جمعیت مصر ۶۲ میلیون نفر بود اما در زمان حاضر جمعیت مصر ۱۰۱ میلیون نفر است؛ در فوریه سال ۲۰۲۰، جمعیت این کشور ۱۰۰ میلیون نفر اعلام شده بود، این به آن معنی است که جمعیت این کشور در کمتر از ۸ ماه، ۱میلیون نفر افزایش یافته است.

به گزارش "Egyptian Streets"، آژانس مرکزی آمار کشور مصر اعلام کرد که جمعیت این کشور در ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۰ از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرد.

عمرو حسن، گزارشگر سابق شورای ملی جمعیت مصر گفت که طبق اهداف استراتژی ملی جمعیت و توسعه (۲۰۳۰ ــ ۲۰۱۵)، جمعیت مصر قرار بود تا سال ۲۰۲۰ به ۹۴ میلیون نفر برسد اما بسیار سریعتر رشد کرده است.

رسانه‌های خارجی , رسانه , کاهش جمعیت ,

گزارشگر سابق شورای ملی جمعیت مصر همچنین می‌گوید که اگر استراتژی ملی جمعیت اجرا می‌شد، جمعیت مصر در سال ۲۰۳۰ به ۱۱۰ میلیون نفر می‌رسید اما انتظارات فعلی نشان می‌دهد که جمعیت تا آن زمان به ۱۱۹ میلیون نفر برسد؛ این نشانه‌های هشداردهنده‌ نشان می‌دهد که دولت باید یک تلاش هماهنگ داشته باشد.

نخست وزیر مصطفی مدبولی، هنگام سخنرانی در افتتاحیه دانشگاه مصر و ژاپن ، مقایسه‌ای بین مصر و آلمان انجام داد به این شکل که در سال ۱۹۹۵، جمعیت مصر ۶۲ میلیون نفر بوده است، در حالی که آلمان ۸۳ میلیون نفر جمعیت داشت؛ اکنون جمعیت مصر از ۱۰۰ میلیون نفر گذشته است، در حالی که جمعیت آلمان در ۸۳ میلیون نفر باقی مانده است.

در ۶۵ سال گذشته، جمعیت ایتالیا از ۱۲ میلیون به ۶۰ میلیون نفر و انگلیس با ۱۶ میلیون به ۶۷ میلیون نفر افزایش یافته است؛ در همین دوره، جمعیت مصر ۷۷ میلیون نفر افزایش یافته است؛ این بدان معناست که افزایش جمعیت در مصر هفت برابر ایتالیا و آلمان و پنج برابر بیشتر از انگلیس است.