راه را خدا باز مى‏كند(درمکتب امام)  مشكلاتمان را با زحمت خودمان و حفظ شرافت خودمان، خودمان انجام بدهيم. چرا بايد ما دستمان را پيش ديگران دراز كنيم براى اين امور؟ بايد افكار خودمان را به راه بيندازيم، يعنى همه ايران اين كار را بكند. همه دانشگاه‏ها، همه كارخانه‏ها، همه افكارشان را به كار بيندازند، از […]

راه را خدا باز مى‏كند(درمکتب امام)

 مشكلاتمان را با زحمت خودمان و حفظ شرافت خودمان، خودمان انجام بدهيم. چرا بايد ما دستمان را پيش ديگران دراز كنيم براى اين امور؟ بايد افكار خودمان را به راه بيندازيم، يعنى همه ايران اين كار را بكند. همه دانشگاه‏ها، همه كارخانه‏ها، همه افكارشان را به كار بيندازند، از آنها مى‏آيد. راه را خدا باز مى‏كند. ابتدا به نظر آدم مى‏آيد كه يك كارى نمى‏شود، وقتى كه وارد شد كم‌كم مى‏بيند نه، خدا راه را باز كرد و شد.
صحیفه امام؛ ج۱۸؛ ص۱۴۱ | جماران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۲