زائر مرقد او زائر ثارالله است حرمش کعبه آمال دل آگاه است امام خامنه اى: جناب ‎#عبدالعظیم_حسنى حقاً و انصافاً به ری، به تاریخ ری آبرو داد و حق عظیمی به گردن همه‌ تهرانیها و اهل ری دارد. ميلاد باسعادت ‎#سيد_الكريم بر همه شيعيان مبارك.

زائر مرقد او زائر ثارالله است
حرمش کعبه آمال دل آگاه است

امام خامنه اى: جناب ‎#عبدالعظیم_حسنى حقاً و انصافاً به ری، به تاریخ ری آبرو داد و حق عظیمی به گردن همه‌ تهرانیها و اهل ری دارد.

ميلاد باسعادت ‎#سيد_الكريم بر همه شيعيان مبارك.