ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، در یک نامه تند و با اصطلاحات سخیف علیه دکتر نمکی، از سمت خود استعفا داد. وی یکی از دلایل استعفایش را، استفاده و توصیه وزارت بهداشت به استفاده از روش ها و داروهای طب سنتی برای درمان کرونا اعلام کرده است. ملک زاده از مهمترین دشمنان […]

ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، در یک نامه تند و با اصطلاحات سخیف علیه دکتر نمکی، از سمت خود استعفا داد.
وی یکی از دلایل استعفایش را، استفاده و توصیه وزارت بهداشت به استفاده از روش ها و داروهای طب سنتی برای درمان کرونا اعلام کرده است.
ملک زاده از مهمترین دشمنان طب ایرانی بوده و روش های غلط از جمله غربالگری و کاهش موالید از سیاست های دوره مدیریت وی چه به عنوان وزیر و چه به عنوان معاون وزیر در وزارتخانه بهداشت بوده است.