‏"ملک زاده"، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از روز سه‌شنبه عزل شده است. طبیعتا وقتی که عزل می‌شوید، نیاز به استعفا نیست و بهتر است که روغنِ ریخته را نذر امامزاده نکنید!

‏"ملک زاده"، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از روز سه‌شنبه عزل شده است.
طبیعتا وقتی که عزل می‌شوید، نیاز به استعفا نیست و بهتر است که روغنِ ریخته را نذر امامزاده نکنید!