‏مصداق بارز نمک خوردن،نمکدان را شکستن ‎#عیسی_کلانتری است که گفته:«امام(ره)فرزند ناخلف آمریکاست!» ایشان صاحب جمله هایی چون:«کشاورزی ایران باید تعطیل شود تا پیشرفت کنیم»و «تسخیر سفارت آمریکا را قبول ندارم» نيز هست. اما ديگر ‎#ولايت_فقيه خط قرمز ماست و محاكمه ايشان را خواستاريم.

‏مصداق بارز نمک خوردن،نمکدان را شکستن ‎#عیسی_کلانتری است که گفته:«امام(ره)فرزند ناخلف آمریکاست!»
ایشان صاحب جمله هایی چون:«کشاورزی ایران باید تعطیل شود تا پیشرفت کنیم»و «تسخیر سفارت آمریکا را قبول ندارم» نيز هست.
اما ديگر ‎#ولايت_فقيه خط قرمز ماست و محاكمه ايشان را خواستاريم.