‏غریب شهر قمی… نه، که آشنا هستی تو مثل فاطمه، معصومۀ خدا هستی هزار فخر تو را هست در جهان امّا همین بس است شرف، خواهر رضا هستی… وفات ‎#كريمةاهل_البيت ،حضرت فاطمه معصومه(س) را محضر ولى نعمتمان امام رضا(ع) تسليت عرض مى نماييم.

‏غریب شهر قمی… نه، که آشنا هستی
تو مثل فاطمه، معصومۀ خدا هستی
هزار فخر تو را هست در جهان امّا
همین بس است شرف، خواهر رضا هستی…

وفات ‎#كريمةاهل_البيت ،حضرت فاطمه معصومه(س) را محضر ولى نعمتمان امام رضا(ع) تسليت عرض مى نماييم.