می دانید روش بومی خشک کردن انگور و تهیه کشمش و مویز چیست؟   آیا میدانید تیزاب واقعی و سنتی تهیه شده از آب و خاکستر چوب بر عکس تیزاب های مضر و خطرناک امروزی برای خشک کردن انگور به کار می رفت؟   امروزه برای خشک کردن انگور از ماده ای سمی و خطرناک […]

می دانید روش بومی خشک کردن انگور و تهیه کشمش و مویز چیست؟

 

آیا میدانید تیزاب واقعی و سنتی تهیه شده از آب و خاکستر چوب بر عکس تیزاب های مضر و خطرناک امروزی برای خشک کردن انگور به کار می رفت؟

 

امروزه برای خشک کردن انگور از ماده ای سمی و خطرناک استفاده می کنند که به اشتباه و تعمدی نام آن را تیزاب گذاشته اند در حالی که تیزاب واقعی آبی است که از محلول آب و خاکستر چوب حاصل می شد به صورتی که محلول آب و خاکستر را ثابت قرار می دادند و پس از ته نشین شدن خاکستر آب زلال روی آن را بر می داشتند سپس خوشه انگور را در میان این آب می غلطاندند تا سطوح حبه های انگور به طور کامل به تیزاب آغشته گردد و سپس خوشه های انگور را در زیر سقف چوبی آویزان می کردند و یا در سایه قرار داده و خشک می نمودند تا به کشمش تبدیل شود.

 

بنابراین تیزاب واقعی و سنتی نیاکان ما آب و خاکستر چوب بوده است و تیزابی که امروزه عرضه می گردد مسموم است و استفاده از آن روا نیست.