پرستار ۴۱ ساله پرتغالی هنگام دریافت واکسن فایزر در «سلامتی کامل» به سر می‌بُرد. اما پس از واکسیناسیون در تاریخ ۱۰ دی، بعد از ۴۸ ساعت ناگهان درگذشت. مقامات بهداشتی پرتغال پس از مرگ این پرستار، در حالت آماده باش قرار گرفتند.

پرستار ۴۱ ساله پرتغالی هنگام دریافت واکسن فایزر در «سلامتی کامل» به سر می‌بُرد. اما پس از واکسیناسیون در تاریخ ۱۰ دی، بعد از ۴۸ ساعت ناگهان درگذشت.

مقامات بهداشتی پرتغال پس از مرگ این پرستار، در حالت آماده باش قرار گرفتند.