‏1/رییس جمهور گفتند واردات وتزریق واکسن انجام می شود،مطالبه ما مردم این است اگر دنبال وارد کردن واکسن خارجی هستید، دستور دهید ۱۰۰ دوز اول این واکسن به اعضای کابینه و خانواده هایشان و صاحبان شرکتهای وارد کننده با حضور ناظران بی طرف مردمی تزریق گردد. ۲/ کسانی که واکسن داخلی تولید کردند، اول واکسن […]

‏1/رییس جمهور گفتند واردات وتزریق واکسن انجام می شود،مطالبه ما مردم این است اگر دنبال وارد کردن واکسن خارجی هستید، دستور دهید ۱۰۰ دوز اول این واکسن به اعضای کابینه و خانواده هایشان و صاحبان شرکتهای وارد کننده با حضور ناظران بی طرف مردمی تزریق گردد.

۲/

کسانی که واکسن داخلی تولید کردند، اول واکسن را به خودشان تزریق کردند؛ چرا وارد کنندگان و حامیان واکسن خارجی خودشان اول این کار را انجام ندهند؟!