دیلی‌میل: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بالغ بر ۶۰ درصد کارکنان بهداشتی آمریکا از ترس عوارض جانبی خطرناک از دریافت واکسن کرونا خودداری می‌کنند.    منبع:خبرگزاری فارس   

دیلی‌میل: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بالغ بر ۶۰ درصد کارکنان بهداشتی آمریکا از ترس عوارض جانبی خطرناک از دریافت واکسن کرونا خودداری می‌کنند.

 

 منبع:خبرگزاری فارس