‏امروز «‎شلدون آدلسون»، سلطان یهودی قمار و از اصلی‌ترین حامیان دونالد ترامپ و از دوستان نتانیاهو، که سال ها قبل خواستار بمباران اتمی ایران شده بود، به درك واصل شد. اما نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه زعامت ‎امام خامنه اى مدظله با اقتداری روزافزون، مثل كوه استوار و پابرجاست.  

‏امروز «‎شلدون آدلسون»، سلطان یهودی قمار و از اصلی‌ترین حامیان دونالد ترامپ و از دوستان نتانیاهو، که سال ها قبل خواستار بمباران اتمی ایران شده بود، به درك واصل شد.
اما نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه زعامت ‎امام خامنه اى مدظله با اقتداری روزافزون، مثل كوه استوار و پابرجاست.