‏جناب تاجزاده و زیباکلام مگر میرزای شیرازی (ره) متخصص تنباکو بود که شما در پی تخصص رهبر معظم انقلاب در مورد واکسن کرونا هستید؟نکند شما که هر روز از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و ورزش و ترافیک نظر تخصصی می دهید علامه دهرید!!   برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

‏جناب تاجزاده و زیباکلام مگر میرزای شیرازی (ره) متخصص تنباکو بود که شما در پی تخصص رهبر معظم انقلاب در مورد واکسن کرونا هستید؟نکند شما که هر روز از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و ورزش و ترافیک نظر تخصصی می دهید علامه دهرید!!

 

برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران