« پاک مهر»: در کمیسیون بهداشت جلسات متعددی برگزار کردیم و همگی اذعان داشتند که درمان و روش های درمانی قطعی کرونا با توجه به جهش های متعدد آن نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم به دست نیامده است. بنابراین دو راهکار پیشگیری و رفتن به سمت تولید واکسن در دستور […]

« پاک مهر»: در کمیسیون بهداشت جلسات متعددی برگزار کردیم و همگی اذعان داشتند که درمان و روش های درمانی قطعی کرونا با توجه به جهش های متعدد آن نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم به دست نیامده است. بنابراین دو راهکار پیشگیری و رفتن به سمت تولید واکسن در دستور کار قرار گرفت

« رضوانی»: عقل سلیم می گوید از آنجا که کشورهایی همچون امریکا و انگلیس دشمن و متهم به ساخت کرونا هستند، ما نباید از آن ها واکسن خریداری کنیم/ « رزمیان مقدم» : برای سلامت ملت به سراغ تهیه واکسن خارجی آلوده از کشورهایی که دشمنی آن ها بر ما ثابت شده نمی رویم.