از بین برنده کرم معده، از بین برنده ی بو و قطع کننده ی بلغم است و گیاه خشک آن در کارهای مختلف کاربرد دارد و همچنین ضماد و جوشانده ی آن را بر روی اعضاء بدن می ریزند و برای جلوگیری از ریزش مو استفاده می کنند، برای معده و مثانه مضر است. چیزی […]

از بین برنده کرم معده، از بین برنده ی بو و قطع کننده ی بلغم است و گیاه خشک آن در کارهای مختلف کاربرد دارد و همچنین ضماد و جوشانده ی آن را بر روی اعضاء بدن می ریزند و برای جلوگیری از ریزش مو استفاده می کنند، برای معده و مثانه مضر است. چیزی که آن را اصلاح می کند کاسنی و سرکه است چون بسیار گرم و خشک است.

مفاتیح الارزاق ج۱صفحه ی۴۳۴