🔷 پروفسور محمد اسماعیل اکبری، پدر پزشکی جامعه‌نگر ایران: متأسفانه وزارت بهداشت موافق سیاست‌های جمعیتی پیش نرفته است و عملکرد آن هم موافق این سیاست‌ها نبوده است و چند حرکت تبلیغی در روزهای نزدیک به روز ملی "جمعیت" در ایام پایانی این دولت، دردی از این مسئله حیاتی دوا نخواهد کرد! 🔷 موضوع جمعیت عرصه […]

🔷 پروفسور محمد اسماعیل اکبری، پدر پزشکی جامعه‌نگر ایران: متأسفانه وزارت بهداشت موافق سیاست‌های جمعیتی پیش نرفته است و عملکرد آن هم موافق این سیاست‌ها نبوده است و چند حرکت تبلیغی در روزهای نزدیک به روز ملی "جمعیت" در ایام پایانی این دولت، دردی از این مسئله حیاتی دوا نخواهد کرد!

🔷 موضوع جمعیت عرصه جنگ شده است و ساختار‌های دشمن بسیار هزینه کرده‌اند و موضع گرفته‌اند و شما مصاحبه‌ها و مستندات بیشتری در رسانه‌های متعارض با جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسانه ملی خودمان می‌بینید؛

🔷 تخریبها ضد فعالان حوزه جمعیت بسیار زیاد است و روز به روز نیز افزایش پیدا می‌کند، اما این نباید باعث سستی شود بلکه نشان از آن است که در مسیر صحیح و به‌نفع ملت ایران هستیم.