🔘 آیت الله خامنه ای: ایشان نظری نداده اند، از مجتهد اعلم بعدی تقلید کنید. 🔘 آیت الله مکارم : با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد از جمله اینکه: منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده […]

🔘 آیت الله خامنه ای: ایشان نظری نداده اند، از مجتهد اعلم بعدی تقلید کنید.

🔘 آیت الله مکارم : با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد از جمله اینکه: منشاء استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالبا اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

🔘 آیت الله سیستانی:ایشان نظری نداده اند، از مجتهد اعلم بعدی تقلید کنید.

🔘 آیت الله صافی: جایز نیست.

🔘 آیت الله نوری همدانی: جایز نیست.

🔘 آیت الله شبیری: چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن‌ اشکال دارد.

🔘 آیت الله وحید خراسانی:خرید و فروش آن ، باطل است و بنابر إحتیاط واجبِ غیر قابل رجوع ، حرام می باشد و همچنین استخراج آن و سایر مبادلات با آن، بنابر إحتیاط واجب غیر قابل رجوع ، حرام می باشد .

☑️ تبصره: طبق نظر همه مراجع، چنانچه استفاده از این‌گونه ارزها خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن‌ اشکال دارد.

✍ مکارم جامع المسائل شبیری استفتائات س ۱۰۵۱ خامنه ای، سیستانی، صافی ، وحید و نوری استفتاء از دفتر