🔰 مواد لازم: ✔️ گندم: به ميزان دلخواه ✔️ دستمال يا كيسه نخی ✔️ آب   🔰 روش تهيه:  🥣 گندم ها را پاك كرده و خوب شستشو داده و به مدت ٣ تا ٤ روز با آب خيس مي كنيم. در طول اين چند روز حتماً آب آن را ٢ تا ٣ مرتبه عوض […]

🔰 مواد لازم:

✔️ گندم: به ميزان دلخواه

✔️ دستمال يا كيسه نخی

✔️ آب

 

🔰 روش تهيه: 

🥣 گندم ها را پاك كرده و خوب شستشو داده و به مدت ٣ تا ٤ روز با آب خيس مي كنيم. در طول اين چند روز حتماً آب آن را ٢ تا ٣ مرتبه عوض مي كنيم و در محيط آزاد و باز قرار مي دهيم.

🥣 بعد از ٤ روز (البته ممكن است بيشتر يا كمتر از اين مدت به طول بينجامد) اگر دانه هاي گندم نرم شده بودند و با كمي فشار انگشتان دست، شيره داخل آنها بيرون مي آمد، گندم ها آماده اند.

🥣 گندم ها را داخل آبكش ريخته و خوب شستشو مي دهيم. سپس داخل هاون (برنجي يا سنگي) ريخته و كاملاً مي كوبيم تا شيره گندم خارج شود.

🔸 توجه: گندم ها را با آسياب يا چرخ گوشت خرد نكنيد!

🥣 بعد از اين مرحله، گندم هاي كوبيده شده را داخل دستمال يا كيسه نخي ريخته و با فشار دست شيره آن را خارج مي كنيم.

🥣 مقداري آب روي گندم ها ريخته و مجدد فشار مي دهيم و آنقدر اين كار را تكرار مي كنيم تا آبي كه از دستمال خارج مي شود، كاملاً زلال شده و فقط تفاله گندم باقي بماند.

🥣 ظرف محتوي شيره گندم را به مدت ٢٤ ساعت بدون هيچ تكان و حركتي در جايي ثابت قرار مي دهيم تا دو فاز شود و پس از آن به آرامي با ملاقه، آب روي ظرف را خارج مي كنيم.

🥣 مجدداً مقداري آب تميز به نشاسته باقيمانده در ته ظرف اضافه نموده و هم مي زنيم و چند ساعت ديگر به حال خود گذاشته تا ته نشين شود. آب روي آن را به آرامي و بطور كامل بر مي داريم.

🥣 اكنون ظرف يا سيني مسي با سطح مقطع بزرگ نياز داريم كه نشاسته را به قطر نازك (حدود ١ تا ١/٥ سانت) داخل آن پهن كنيم و سپس در محيط باز و در سايه قرار مي دهيم تا كاملاً خشك شود. 

🔸 توجه: اگر قطر نشاسته بيشتر باشد ممكن است بگندد!

🥣 زمانيكه سطح روي مواد پهن شده تَرَك خورد، نشاسته ما آماده شده و مي توان آنرا با كفگير خرد و جدا نمود. 

🔸 توجه: نشاسته را بايد در ظرف در بسته و در جاي خنك نگهداري نمود.

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•
       🌐 ravazadeh.com