🔹 بهترین کار برای زخم‌های دیابتی استفاده از #عسل است. 🔹 با قرار دادن عسل روی زخم، پانسمان آن وتعویض آن دو سه بار در روز می‌توان زخم را سریع تر بهبود داد 🔹 و اگر عفونت داشت، روزانه دو بار با جوش شیرین شستشو داده و بعد پانسمان عسل بگذارید. ✍ منبع: کتاب خفی […]

🔹 بهترین کار برای زخم‌های دیابتی استفاده از #عسل است.

🔹 با قرار دادن عسل روی زخم، پانسمان آن وتعویض آن دو سه بار در روز می‌توان زخم را سریع تر بهبود داد

🔹 و اگر عفونت داشت، روزانه دو بار با جوش شیرین شستشو داده و بعد پانسمان عسل بگذارید.

✍ منبع: کتاب خفی اسئله و اجوبه جلد دوم