🔷 از سال ۱۴۰۰ در نیمه پایانی پنجره جمعیتی قرار گرفته‌ایم؛ این یعنی کیفیت جمعیت فعال در حال کاهش است؛ 🔷 آخرین فرصت‌های رشد و پیشرفت اقتصادی به‌زودی به پایان می‌رسد و این آخرین فرصتی است که در اختیار دولت سیزدهم و رئیس‌ جمهور منتخب خواهد بود. 🔰 به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، "پنجره […]

🔷 از سال ۱۴۰۰ در نیمه پایانی پنجره جمعیتی قرار گرفته‌ایم؛ این یعنی کیفیت جمعیت فعال در حال کاهش است؛

🔷 آخرین فرصت‌های رشد و پیشرفت اقتصادی به‌زودی به پایان می‌رسد و این آخرین فرصتی است که در اختیار دولت سیزدهم و رئیس‌ جمهور منتخب خواهد بود.

🔰 به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، "پنجره جمعیتی" فرصتی است که در آن نسبت جمعیتی کشور، فرصت جبران و رشد جمعیت را می‌دهد،

🔷 این اصطلاح به زمانی اشاره دارد که دوسوم جمعیت یک کشور بین ۱۵ تا ۶۴ سال هستند و جمعیت هنوز پیر نشده است اما اگر این نسبت کمتر شود، پنجره جمعیتی بسته می‌شود.

🔷 با ورود جمعیت متولد دهه ۶۰ به سنین ازدواج، کشور از ابتدای دهه ۱۳۸۰ وارد پنجره جمعیتی شده است؛

🔷 پنجره جمعیتی به‌‌معنای دوره‌ای است که در آن یک کشور بیشترین جمعیت جوان و پویا را داراست که قادرند علاوه بر فرزندآوری به رشد و توسعه کشور کمک کنند.

🔷  اما از سال ۱۴۰۰ در نیمه پایانی پنجره جمعیت قرار گرفته‌ایم ضمن اینکه میانگین سنی جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت (۱۵ تا ۶۴) در حال افزایش است،

🔷 این یعنی کیفیت جمعیت فعال در حال کاهش است و آخرین فرصت‌های رشد و پیشرفت اقتصادی به‌زودی به پایان خواهد رسید، آخرین فرصتی که در اختیار دولت سیزدهم و رئیس جمهور منتخب خواهد بود.

🔷 به‌عبارت دیگر، پیک جمعیتی در حال گذار از گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به‌سوی گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ سال است.

🔷 از جمله تکالیف دولت در این دوره، توجه به فرزندآوری از طریق تسهیل ازدواج، اشتغال و نیز مسکن جوانان است.

🔷 اگر این زمان را هم از دست بدهیم به یک کشور سالمند تبدیل می‌شویم که باید همه توان و ظرفیت کشور را صرف نگهداری و مراقبت از سالمندان کنیم و از روند توسعه و پیشرفت عقب می‌مانیم.