💢 بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست کشور، معتقدند که مدیریت سازمان محیط زیست در سال‌‌های اخیر و به‌خصوص در دولت دوازدهم، آسیب‌های جدی به محیط زیست در بخش‌های مختلف، وارد کرده است. 🔰 «نادری» استاد دانشگاه:  💢 ضعف دیپلماسی سازمان محیط زیست در حوزه آب کاملاً مشهود است، به طوری که تمام کشورهای همسایه […]

💢 بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست کشور، معتقدند که مدیریت سازمان محیط زیست در سال‌‌های اخیر و به‌خصوص در دولت دوازدهم، آسیب‌های جدی به محیط زیست در بخش‌های مختلف، وارد کرده است.

🔰 «نادری» استاد دانشگاه: 

💢 ضعف دیپلماسی سازمان محیط زیست در حوزه آب کاملاً مشهود است، به طوری که تمام کشورهای همسایه ایران در حوزه آب، مسئولانِ ما را فریب داده‌اند.

💢 موضوع تغییر کاربری‌ها، آتش‌سوزی‌، کرم بلوط‌خوار، آفت‌ها و نیز سوزاندن جنگل برای مسئله زغال‌گیری از مشکلات جنگل‌های هیرکانی بوده اما صدایی ازسازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز سازمان محیط زیست بلند نمی‌شود.