🔶 كاملا واضح است كه در بسيارى از موارد تشخيص علائم بيمارى آسان‏تر از تشخيص علت آن است، 🔶 در حقيقت تعدد دواها در آن دوره اين فكر را به وجود می آورد كه در اغلب موارد، درست به همان صورتى كه امروز نيز مرسوم است، درمان به صورت نشانه‏اى و اختصاصى صورت میگرفت، […]

 

🔶 كاملا واضح است كه در بسيارى از موارد تشخيص علائم بيمارى آسان‏تر از تشخيص علت آن است،

🔶 در حقيقت تعدد دواها در آن دوره اين فكر را به وجود می آورد كه در اغلب موارد، درست به همان صورتى كه امروز نيز مرسوم است، درمان به صورت نشانه‏اى و اختصاصى صورت میگرفت،

🔶 به همين دليل هم هست كه می بينيم على افضل قاطع در كتاب خود به نام قربادين‏  خطاب به برادرزاده خود می نويسد كه تشخيص و تميز امراض از يكديگر مهمترين كار يك طبيب است‏

🔶 او بيمارى‏ هاى بسيارى را نام مى‏ برد كه مى‏ توانند موجب گمراهى افراد تازه كار بشوند.

🔶 و براى مثال برادرزاده خود را از اشتباه گرفتن حمله غش معمولى به جاى سكته و اشتباه گرفتن سكته به جاى مرگ برحذر مى‏ دارد.

🔶 او مى‏ گويد كه در سال ۱۶۲۲ در هرات مانع از به خاك سپردن مرد زنده‏اى شد كه فقط سكته كرده بود و چند سال بعد، يعنى در سال ۱۶۴۱ نيز همين واقعه براى يك غلام گرجى كه در بيمارستان قزوين بسترى بود رخ داد.

🔶 او اضافه مى‏ كند كه هيچ‏كس را نبايد قبل از ۷۲ ساعت پس از سكته‏اى كه علامات مرگ را در شخص ظاهر ساخته است دفن كرد.

☑️ ادامه این مطلب خواندنی را در لینک زیر دنبال کنید:

•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•
       🌐 ravazadeh.com