🔶 نماینده تبریز در مجلس گفت: اینکه وزیری خود خریدار دارو، تولیدکننده دارو، واردکننده دارو و فروشنده دارو است و یک شبکه در درون بهداشت و درمان به این موضوع ورود دارند، همان تعارض منافع است.   🔰 به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ احمد علیرضا بیگی درباره برخی سیاست‌زدگی‌ها در بدنه وزارت بهداشت اظهار […]

 

🔶 نماینده تبریز در مجلس گفت: اینکه وزیری خود خریدار دارو، تولیدکننده دارو، واردکننده دارو و فروشنده دارو است و یک شبکه در درون بهداشت و درمان به این موضوع ورود دارند، همان تعارض منافع است.

 

🔰 به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ احمد علیرضا بیگی درباره برخی سیاست‌زدگی‌ها در بدنه وزارت بهداشت اظهار کرد:

🔶 موضوع بهداشت و درمان علی الظاهر در ابتدای دولت آقای روحانی به عنوان نقطه قوت دولت وی معرفی می شد. 

🔶 خصوصا با موضوع تحول درمان و بودجه قابل توجهی حدودا ۳۷ هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری که هرساله بر این بخش تعریف و به آن اختصاص داده میشود.

🔶 وی با اشاره به برخی بی‌برنامگی‌ها در وزارت بهداشت ادامه داد: به واسطه فقدان برنامه ریزی، این فرصت ارزشمند برای اینکه ما بتوانیم یکی از اساسی ترین وظایفی که قانون اساسی برای دولت در بهداشت و درمان منظور کرده محقق کنیم، از دست رفت. 

🔶 نماینده مردم تبریز و آذر شهر تاکید کرد: عملا با ضعف برنامه ریزی و عدم تحقق یک شیوه نظام‌مند که دربرگیرنده منافع مردم باشد، خیلی از فرصتها از دست رفت.

🔶 بیگی با بیان اینکه این موضوع به واسطه   تعارض منافع اتفاق افتاد افزود: اگر اکنون ما به دنبال یافتن یک وزیر بهداشت و درمان هستیم که علاوه بر شرایط عمومی که برای همه   کارگزاران نظام در نظر داریم، مسئله مهم "تعارض منافع" را هم چاره‌جویی کند.

🔶 وی توضیح داد: اینکه وزیری خود خریدار دارو، تولید کننده دارو، وارد کننده دارو و فروشنده دادو است و یک شبکه در درون بهداشت و درمان به این موضوع ورود دارند،   همان تعارض منافع است؛
🔶 من در صحبت های خودم در موضوع آقای  قاضی زاده هاشمی این  امررا مطرح کردم و بعد هم آقای نمکی که بعد ایشان وزیر شدند،روی همه این موضوعات صحه گذاشت و این امر را   تایید کرد که این تعارض منافع میتواند امنیت   سلامت مردم را مورد آسیب قرار دهد.

🔶 بیگی با اشاره به مولفه های مورد نیاز برای وزیر بهداشت که بتواند در مسیر تحقق وظایف وزارت بهداشت حرکت کند، گفت: ما نیازمند یک فرد برنامه ریز بدون پشتوانه دارو و درمان در کشور هستیم که بتواند حقوق ملت ایران را که همانا بهره مندی از سطح معقول بهداشت و درمان است را محقق کند

🔶 و منابع دولتی قابل توجهی که به این موضوع اختصاص پیدا میکند در مسیر منافع مردم نه گروه های ذینفع مورد استفاده قرار گیرد.

🔶 این نماینده مجلس متذکر شد: موضوع بهداشت و درمان یکی از مطالبات جدی مردم و از وظایف حکومت است که با بکار گیری امکانات و نیروهای متخصص و سامان دادن به مراکز آموزشی و همچنین ورود بخش خصوصی به شکل نظام مند برای تولید دارو و مشارکت در امر بهداشت و درمان محقق شود.

🔶 وی با بیان اینکه موضوع بهداشت و درمان  یک سطح پذیرفته شده است که یک فرمول همگانی جهانی دارد، گفت: ما ناچار به تبعیت از شیوه جهانی هستیم که دارد اعمال می شود اما موضوع طب ایرانی ـ اسلامی نیز می تواند  براساس فرهنگ دیرینه و اسلامی ما که همواره مورد توجه بوده است و جزو باورهای مردمی است، هم مورد اهتمام قرار گیرد.

🔶 بیگی گفت: ما زمانی میتوانیم به این مهم  دست پیدا کنیم که بتوانیم نقش بیمه ها و ورود بخش خصوصی به بیمه درمان را اعتبار و جایگاه داده و امکان رقابت فراهم کنیم

🔶 اما متاسفانه شاهدیم وزارت بهداشت، هم تولیت بیمه گری و هم درمان را به عهده دارد که این فقدان تفکیک باعث بسیاری از تعارضات منافع شده است که البته موضوع لاینحلی هم  نیست چنانچه بیمه سلامت همگانی را می‌توان با ورود رقابتی بخش خصوصی و دادن حق انتخاب به مردم حل کرد.

🔶 وی تاکید کرد: اگر خواسته مردم نادیده  گرفته شود، مجدد گرفتار همان مشکلات قبلی خواهیم شد؛ استفاده از اعتبارات دولتی  در بخش بیمه تنها برباد رفتن اعتبارات است؛ این  این موضوع باید به طور جدی با مشارکت مجلس، دولت و وزارت بهداشت مورد پیگیری  قرار گیرد.