آیت‌الله بهجت(ره) 🟢 استادم مرحوم قاضی(ره) را درخواب دیدم. به او گفتم چه چیزی حسرت شما در دنیاست؟ 🟢 فرمودند: حسرت می‌خورم که چرا در دنیا فقط روزی یک مرتبه زیارت عاشورا می‌خواندم…

آیت‌الله بهجت(ره)

🟢 استادم مرحوم قاضی(ره) را درخواب دیدم. به او گفتم چه چیزی حسرت شما در دنیاست؟

🟢 فرمودند: حسرت می‌خورم که چرا در دنیا فقط روزی یک مرتبه زیارت عاشورا می‌خواندم…