🟠 وبگاه «واللا» نوشته بر اساس برآوردهای ارتش رژیم‌صهیونیستی، حزب‌الله لبنان ۱۵۰ هزار فروند موشک از انواع مختلف دارد. 🟠 برآوردهای امنیتی هم حاکی از آن است که حزب‌الله تا به امروز موفق به ذخیره صدها #موشکنقطهزن شده است. 🟠 حزب‌الله موشک‌هایی از بُرد ۱۵ تا ۷۰۰ کیلومتر، موشک‌های هدایت‌شونده تا بُرد ۲۰۰ کیلومتر […]

 

🟠 وبگاه «واللا» نوشته بر اساس برآوردهای ارتش رژیم‌صهیونیستی، حزب‌الله لبنان ۱۵۰ هزار فروند موشک از انواع مختلف دارد.

🟠 برآوردهای امنیتی هم حاکی از آن است که حزب‌الله تا به امروز موفق به ذخیره صدها #موشکنقطهزن شده است.

🟠 حزب‌الله موشک‌هایی از بُرد ۱۵ تا ۷۰۰ کیلومتر، موشک‌های هدایت‌شونده تا بُرد ۲۰۰ کیلومتر و پهپادهایی با قدرت پرواز تا ۴۰۰ کیلومتر دارد و در صورت وقوع جنگ جدید، روزانه تا سه هزار موشک به سمت #فلسطین اشغالی شلیک خواهد شد.