🔰 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران: به وزیر گفتم به فکر سفره مردم باشید گفت من بهزیستی نیستم 🔶 علی احسان ظفری: 🟠 ۸ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی با کمک وزارت جهاد کشاورزی با گران کردن شیر به دنبال خروج ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور بدون پرداخت عوارض هستند. 🟠 شیر […]

🔰 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران: به وزیر گفتم به فکر سفره مردم باشید گفت من بهزیستی نیستم

🔶 علی احسان ظفری:

🟠 ۸ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی با کمک وزارت جهاد کشاورزی با گران کردن شیر به دنبال خروج ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور بدون پرداخت عوارض هستند.

🟠 شیر را گران کردند تا به بهانه آزادسازی قیمت شیر صادرات کره و شیر خشک  را انجام دهند.

🟠 در حال حاضر ۵۰ هزار تن شیر خشک و ۴۸ هزار تن کره در کشور داریم که با شیر ارزان قیمت دولتی ۴ هزار تومان و نهاده دامی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده است.

🟠 چطور امکان دارد وزیر، نمایندگان این ۸ نفر را پای میز مذاکره بنشاند و به جای دفاع از تهیه نهاده‌های دامی و برطرف کردن مشکلات دامداری‌های کوچک با یک مصوبه باعث نابودی دام‌های مولد و تولیدکنندگان شیر شود.

🟠 در جلسه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی خطاب به وزیر گفتم به فکر سفره مردم باشید ولی ایشان گفتند من بهزیستی نیستم.