هيچ وقت به مرگ فكر نكنيم!! ❇️ امام علي(علیه السلام ): ‌‌💠 هر که مرگ را بسیار یاد کند، از نیرنگ‌های دنیا نجات یابد. ✍ شرح غررالحکم، ج ۵، ص ۳۰۹. ✔️ مصداق ⚪️ فراموشی مرگ و معاد، بستری است که آدمی را به تمایلات پست سوق می‌دهد. همچنين باعث می شود که انسان فرصت […]

هيچ وقت به مرگ فكر نكنيم!!

❇️ امام علي(علیه السلام ):

‌‌💠 هر که مرگ را بسیار یاد کند، از نیرنگ‌های دنیا نجات یابد.

✍ شرح غررالحکم، ج ۵، ص ۳۰۹.

✔️ مصداق

⚪️ فراموشی مرگ و معاد، بستری است که آدمی را به تمایلات پست سوق می‌دهد. همچنين باعث می شود که انسان فرصت هايش را برای رسيدن به كمال حقيقی از دست بدهد. 

⚪️ بنابراین با یاد مرگ،  انسان خود را چون مسافری می‌بیند که باید از فرصتها بهره گیرد و سرمایه عمر را از بین نبرد و ره‌توشه آخرت را فراهم نماید.

⚪️ همچنين مرگ را که بپذیری، همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. آمادگی مرگ خوب است، نه زود مردن. 

⚪️ بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود. ياد مرگ دنیا را در نظر کوچک می کند و آخرت را بزرگ.

❇️ حضرت امیر(علیه السلام ) فرمود:

💠 یک ساعت دنیا را به همه ی آخرت نمی دهم. آمادگی باید داشت، نه عجله برای مردن.