🔹 توی این همه مشکلات بشریت، دین چه دردی رو دوا کرده؟ 🔹 جز اینکه نمیزاره خوشی کنیم؟!  🔶 مهم‌ترین اثر فوری‌ای که تمام احکام دینی دارن، اینه که حال آدم روخوب میکنن. و مراقبت میکنن که انسان، حالش بدنشه. ✔️ نگاه حرام نکن؛ حالت بد میشه. ✔️ #غیبت نکن؛ حالت بدمیشه. ✔️ #دروغ […]

 
🔹 توی این همه مشکلات بشریت، دین چه دردی رو دوا کرده؟

🔹 جز اینکه نمیزاره خوشی کنیم؟! 

🔶 مهم‌ترین اثر فوری‌ای که تمام احکام دینی دارن، اینه که حال آدم روخوب میکنن.
و مراقبت میکنن که انسان، حالش بدنشه.

✔️ نگاه حرام نکن؛ حالت بد میشه.

✔️ #غیبت نکن؛ حالت بدمیشه.

✔️ #دروغ نگو؛ حالت بدمیشه.

☑️ #صدقه بده؛ حالت خوب میشه. 

☑️ کار کن، #پول_حلال دربیار؛ حالت خوب میشه.

☑️ به پدر و مادر محبت کن؛ حالت خوب میشه.

🔷 مهم‌ترین کار ابلیس این هستش که حال آدم رو بد میکنه.

🔰 مدام باعث میشه به این فکر کنیم که:
➖ چی نداریم
➖ کی بیشتر داره
➖ و…

🟣 اولین کارکرد دین، خوب کردنِ حال ما آدم‌هاست‌