این کودکان معصوم، مبتلا به سندروم داون هستند؛ در حال حاضر از طریق اجرای غربالگری اجباری مادران باردار، هزاران جنین سالم به جرم اینکه مشکوک به این سندروم هستند، سقط می‌شوند تا احتمالا یک نوزاد مبتلا به سندروم داون متولد نشود!!  🔸حتی اگر بر فرض اثبات سندروم داون، ما با کدام توجیه شرعی و انسانی […]

این کودکان معصوم، مبتلا به سندروم داون هستند؛ در حال حاضر از طریق اجرای غربالگری اجباری مادران باردار، هزاران جنین سالم به جرم اینکه مشکوک به این سندروم هستند، سقط می‌شوند تا احتمالا یک نوزاد مبتلا به سندروم داون متولد نشود!! 

🔸حتی اگر بر فرض اثبات سندروم داون، ما با کدام توجیه شرعی و انسانی حکم به قتل این انسانهای بیگناه میدهیم و البته به این بهانه، هزاران جنین سالم را هم سقط میکنیم!!!