🔶 برای انسانی که به عاشورا رسیده است، مراقبه‌ی بعد از عاشورا، مراقبه‌ در مراتب حضور است. 🔶  چنین فردی باید محاسبه کند که آیا توانسته است به آن‌هایی که همه چیز خود را در راه ولی خدا بذل کرده‌اند، بپیوندد؟ 🔶 آیا به جایی رسیده است که حاضر باشد در مقابل ولی خدا قطعه […]

🔶 برای انسانی که به عاشورا رسیده است، مراقبه‌ی بعد از عاشورا، مراقبه‌ در مراتب حضور است.

🔶  چنین فردی باید محاسبه کند که آیا توانسته است به آن‌هایی که همه چیز خود را در راه ولی خدا بذل کرده‌اند، بپیوندد؟

🔶 آیا به جایی رسیده است که حاضر باشد در مقابل ولی خدا قطعه قطعه شود، فقط برای آن‌که ولی خدا بتواند یک نماز دیگر بخواند؟

✍ منبع: کتاب مراقبه‌های عاشورایی ص ۱۱۸ آیت الله میرباقری