⚪️ اثر مثبت بخور جوش شیرین در بیماران کرونایی ⚪️ دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا:   ⚪️ درباره بخور جوش شیرین، مقاله ای که تاکید کند این روش، دارای تاثیر ماهوی در درمان بیماری کروناست، وجود ندارد ولی بیماران ما که از بخور جوش شیرین استفاده […]

⚪️ اثر مثبت بخور جوش شیرین در بیماران کرونایی

⚪️ دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا:
 
⚪️ درباره بخور جوش شیرین، مقاله ای که تاکید کند این روش، دارای تاثیر ماهوی در درمان بیماری کروناست، وجود ندارد ولی بیماران ما که از بخور جوش شیرین استفاده کرده اند، از نظر علامتی احساس بهبودی می کنند و از نظر ما ، اشکالی ندارد.

✍ منبع: asriran.com