🔶 نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰: در کمیسیون پرونده‌های متعددی در زمینه ترک فعل مسئولان تشکیل شده که برخی از آنها به دستگاه قضا برای رسیدگی بیشتر ارجاع شده و برخی نیز در حال تکمیل شدن است.   🔶 اولین پرونده درباره موضوع بورس و دومین پرونده درباره مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در […]

🔶 نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰: در کمیسیون پرونده‌های متعددی در زمینه ترک فعل مسئولان تشکیل شده که برخی از آنها به دستگاه قضا برای رسیدگی بیشتر ارجاع شده و برخی نیز در حال تکمیل شدن است.  

🔶 اولین پرونده درباره موضوع بورس و دومین پرونده درباره مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به ویژه آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق بود. 

🔶 در پرونده مسکن کل سیاست‌های که در این حوزه قرار به اجرا بوده را بررسی کرده‌ایم و از رئیس‌جمهور سابق(روحانی) به دلیل ترک فعل‌های که داشته شکایت کرده‌ایم؛ پرونده‌ها به دادستان کل ارسال شده است.