🔹برای اینکه دندان های کودکتان نیاز به اُرتدنسی پیدا نکند، حتما این کلیپ را ببینید و برای والدین صاحب کودک و نوزاد بفرستید 🔹نسخه طلایی حکیم دکتر روازاده برای نوزادانی که در حال درآوردن دندان هستند

 

🔹برای اینکه دندان های کودکتان نیاز به اُرتدنسی پیدا نکند، حتما این کلیپ را ببینید و برای والدین صاحب کودک و نوزاد بفرستید

🔹نسخه طلایی حکیم دکتر روازاده برای نوزادانی که در حال درآوردن دندان هستند