🟣 به فرزندانتان یاد بدهید که هر روز حتی برای کوچکترین چیزها "شکرگزار" باشند؛ چیزهای کوچکی مثل هوا یا یک لبخند از کسی. 🟣 به آنها یاد بدهید که برای اینکه زنده هستند، برای داشتن خانواده، پدر، مادر، چیزهای کوچکی که والدین برای آنها میخرند و دوستانشان، غذایی که میخورند، لباس‌ هایشان، سقف بالای سرشان […]

🟣 به فرزندانتان یاد بدهید که هر روز حتی برای کوچکترین چیزها "شکرگزار" باشند؛ چیزهای کوچکی مثل هوا یا یک لبخند از کسی.

🟣 به آنها یاد بدهید که برای اینکه زنده هستند، برای داشتن خانواده، پدر، مادر، چیزهای کوچکی که والدین برای آنها میخرند و دوستانشان، غذایی که میخورند، لباس‌ هایشان، سقف بالای سرشان و سلامتی‌شان، قدر شناس باشند و هر روز شکر خدا را لسانی و قلبی به جا بیاورند!

🟣 به آنها نشان دهید که هر روز برای آنها نعمتی است از جانب خداوند حتی می‌توانید به آنها یاد بدهید که از نعمت‌هایی که خداوند به آنها بخشیده، لیست تهیه کنند؛

🟣 این کارها به آنها آموزش می‌دهد که برای همه چیز باید شکرگزار باشند و اگر کودک شما اینگونه تربیت شد، در نوجوانی، جوانی و بزرگسالی در مقابل سختیهای زندگی، بی تابی نخواهد کرد و انسانی مهرورز و قانع خواهد بود.