📛نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که عوارض واکسن فایزر برای نوجوانان پسر از عوارض احتمالی کرونا خطرناک‌تر است        🌐 ravazadeh.com ✅ سایت رسمی حکیم دکتر روازاده

📛نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که عوارض واکسن فایزر برای نوجوانان پسر از عوارض احتمالی کرونا خطرناک‌تر است


       🌐 ravazadeh.com

✅ سایت رسمی حکیم دکتر روازاده