💵 پس از تشکیل کارگروه ویژه و با تصمیم مهم اتخاذ شده، #سقوطقیمتدلار را باید قطعی دانست. 🔰 به گزارش تحریریه، خبرهای رسیده نشان می دهد که کمیته سه ‌جانبه ای شامل دولت، ‌مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰  تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ ها از هفته گذشته تشکیل شده است. 💵 […]

💵 پس از تشکیل کارگروه ویژه و با تصمیم مهم اتخاذ شده، #سقوطقیمتدلار را باید قطعی دانست.

🔰 به گزارش تحریریه، خبرهای رسیده نشان می دهد که کمیته سه ‌جانبه ای شامل دولت، ‌مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰  تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ ها از هفته گذشته تشکیل شده است.

💵 باتوجه به جمیع گزارش های رسیده که متفقا خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند، تحولاتی جدی در بازار ارز رقم خواهد خورد.

💵 نهادهای امنیتی گزارش داده اند که ۲ خسارت اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد تورم و توزیع رانت بوده و اوضاع را در مقایسه با وضعیت عادی بدتر کرده است.

💵 گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که کالاهای مشمول دریافت دلار 4200 تومانی افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با کالاهای عادی داشته اند و دولت دوازدهم با اختراع دلار جهانگیری؛ مردم را در دوره تحریم با اعمال فشار مضاعف جریمه کرده است.

💵 با حذف قطعی دلار 4200 تومانی، بازار ارز در سراشیب سقوط قرار خواهد گرفت. همتی و کابینه دولت روحانی حافظ و نگهبان پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال اخیر بوده اند و حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.