🔘 آذربایجان و گرجستان به موجب قرارداد ننگین گلستان در سال۱۸۱۳ میلادی در زمان فتحعلیشاه قاجار از ایران جدا شد (حدود ٢٠۵ سال پیش) 🔘 منطقه نخجوان و ارمنستان به موجب قرارداد ننگین ترکمنچای درسال ۱۸۲۸ میلادی در زمان فتحعلیشاه از ایران جدا شد (یعنی حدود ١٩٠ سال پیش) 🔘 افغانستان و هرات به موجب […]

🔘 آذربایجان و گرجستان به موجب قرارداد ننگین گلستان در سال۱۸۱۳ میلادی در زمان فتحعلیشاه قاجار از ایران جدا شد (حدود ٢٠۵ سال پیش)

🔘 منطقه نخجوان و ارمنستان به موجب قرارداد ننگین ترکمنچای درسال ۱۸۲۸ میلادی در زمان فتحعلیشاه از ایران جدا شد (یعنی حدود ١٩٠ سال پیش)

🔘 افغانستان و هرات به موجب  معاهده پاریس در سال ۱۸۵۷ میلادی در زمان محمدشاه قاجار از ایران جدا شد (یعنی حدود ١۶١ سال  پیش )

🔘 ترکمنستان ، ازبکستان و قرقیزستان به موجب قرار داد سال۱۸۸۳ میلادی در زمان ناصرالدین شاه قاجار از ایران جدا شد ( یعنی حدود ١٣٧ سال پیش)

🔘 پاکستان و سیستان به موجب قرارداد ننگین حکمیت « ژنرال اسمیت » در زمان حکومت قاجار در دو مرحله که آخرین آن  در سال ۱۹۰۵ میلادی  از ایران جداشد ( یعنی حدود ١١٣ سال پیش)

🔘 مجمع الجزایر بحرین با ۳۳ جزیره ارزشمند در سال ۱۳۵۰ شمسی در زمان محمدرضا شاه پهلوی از ایران جدا شد ( یعنی حدو۴٧سال پیش)

🔘 شهر بندری و زیبای فیروزه در شرق دریای مازندران ، قبل از انقلاب در زمان محمدرضا پهلوی از ایران جدا شد و به شوروی واگذار گردید.

☑️ اما خوب است همه بدانند که در جنگ تحمیلی ، ما مدت ۸ سال با دنیا جنگیدیم . حدود ۱۸۸/۰۱۵ نفر شهید دادیم ( در میدان جنگ و بمباران شهرها تا روز آتش بس ) که ۳۶ هزار نفر آن ، دانش آموز بودند .

☑️ حال با افتخار اعلام می کنیم که؛ در این جنگ تحمیلی و در ۸ سال دفاع مقدس ، حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را به دشمنان قسم خورده ندادیم و به قول رهبر عزیزمان ؛ بزرگ ترین دلیل بر پیروزی ما این است که ؛ آن ها می خواسته اند ما نباشیم و ما هستیم.