محمد در سریال گاندو درنقش پاسدار گمنام حسن عشوری متولد ۱۳۶۸ شهرستان رودسر که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ در درگیری با گروهک تروریستی انصار الفرقان در چابهار شهید شد

 

محمد در سریال گاندو درنقش پاسدار گمنام حسن عشوری متولد ۱۳۶۸ شهرستان رودسر که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ در درگیری با گروهک تروریستی انصار الفرقان در چابهار شهید شد