💢 تذکر مقام معظم رهبري در هفدهمين اجلاس سراسري نماز در تاريخ ۲۹ آبان ۸۷: "اين كه ما نتوانسته ايم نمادهاي اسلامي را به خوبي نشر بدهيم يك نقص است، 💢 به عنوان مثال اگر شما در فضاي مجازي به دنبال نمادهاي فراماسونري بگرديد، يا نمادهاي شيطان پرستي را جستجو كنيد، چندين سايت و وبلاگ […]

💢 تذکر مقام معظم رهبري در هفدهمين اجلاس سراسري نماز در تاريخ ۲۹ آبان ۸۷: "اين كه ما نتوانسته ايم نمادهاي اسلامي را به خوبي نشر بدهيم يك نقص است،

💢 به عنوان مثال اگر شما در فضاي مجازي به دنبال نمادهاي فراماسونري بگرديد، يا نمادهاي شيطان پرستي را جستجو كنيد، چندين سايت و وبلاگ پيدا مي كنيد كه در اين زمينه مطلب نوشته اند اما اگر به دنبال نمادهاي اسلامي بگرديد مطلبي نمي يابيد."

💢 با اين حال به نظر نمي رسد استفاده از نمادهايي شبيه به نماد هرم فراماسونرها در شأن حرم امام خميني (ره) باشد.

💢 در كنار دانستن كلياتي از فراماسونری، دانستن برخي از اهداف اين مكتب نيز مهم است؛

💢 نابودي تمام مظاهر توحيد و يكتاپرستي در جهان، به دست گرفتن حكومت و قدرت در تمام كشورها ي جهان از طريق شبكه گسترده ماسوني در تمام ممالك دنيا و تخريب مسجد الاقصي و كشف معبد سليمان و بازسازي آن در ابتداي قرن ۲۱ از جمله اهدافي است كه فراماسونرها براي خود تعريف كرده اند.