🔘 بعد از سوئد و دانمارک، موسسه بهداشت و رفاه فنلاند اعلام کرد، استفاده از #واکسنکرونایشرکتمدرنا برای مردان متولد ۱۹۹۱ و بعدا از آن، به دلیل گزارش #عوارضجانبیقلبیعروقی متوقف می‌شود. 🔰 به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، موسسه بهداشت و رفاه فنلاند اعلام کرد، استفاده از واکسن کووید ۱۹ شرکت […]

🔘 بعد از سوئد و دانمارک، موسسه بهداشت و رفاه فنلاند اعلام کرد، استفاده از #واکسنکرونایشرکتمدرنا برای مردان متولد ۱۹۹۱ و بعدا از آن، به دلیل گزارش #عوارضجانبیقلبیعروقی متوقف می‌شود.

🔰 به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، موسسه بهداشت و رفاه فنلاند اعلام کرد، استفاده از واکسن کووید ۱۹ شرکت مدرنا برای مردان متولد ۱۹۹۱ و بعدا از آن، به دلیل گزارش عوارض جانبی قلبی عروقی متوقف می‌شود.

🔘 مقامات بهداشتی سوئد و دانمارک  نیز بعدازظهر چهارشنبه اعلام کردند که استفاده از واکسن مدرنا برای همه جوانان و کودکان را متوقف می‌کنند.

🔘 نروژ در حال حاضر از واکسن فایزر برای همه کودکان استفاده می‌کند و اکنون نیز آن را برای مردان زیر ۳۰ سال توصیه می‌کند.

🔘 کشورهای اسکاندیناوی نیز این تصمیم را بر اساس یک تحقیق که شامل داده‌های فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک بوده اتخاذ کردند.

🔘 مقامات بهداشتی کانادا نیز جمعه هفته گذشته اعلام کردند داده‌های به دست آمده نشان می‌دهد موارد گزارش شده عارضه نادر التهاب قلبی پس از تزریق واکسن مدرنا بیشتر از واکسن فایزر/بیو‌ان‌تک بوده است.

🔘 سازمان غذا و داروی آمریکا، نهاد وابسته به وزارت بهداشت این کشور ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که براساس آن  واکسن کووید ۱۹ مدرنا با افزایش خطر التهاب قلبی در مردان جوان مرتبط بود.

🔘 این نهاد برچسب هشدار این عارضه را به واکسن‌های فایزر و مدرنا اضافه نموده است.