💢 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:‌ واکسن اجباری با قانون اساسی در تضاد است. ⁉️ تست پی سی آر اجباری چه معنایی دارد؟ 💢 هر فرد از جامعه باید برای رفتن به هر بخش ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کند تا این تست را انجام دهد. مدیریت بحران این نیست که اکنون اتفاق افتاده است. […]

💢 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:‌ واکسن اجباری با قانون اساسی در تضاد است.

⁉️ تست پی سی آر اجباری چه معنایی دارد؟

💢 هر فرد از جامعه باید برای رفتن به هر بخش ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کند تا این تست را انجام دهد. مدیریت بحران این نیست که اکنون اتفاق افتاده است.

💢 آقای عین‌اللهی در قضیه کرونا مدیریت شما محل اشکال است.