▪️ خاطرم هست زمانی که به عنوان داوطلب با سپاه و بسیج میرفتیم برای ضدعفونی کردن سطح شهر، یکی اومد از بی‌فایده بودن کار و حتی بد بودنش گفت! ▪️ برخورد تندی کردم و گفتم کل دنیا نمیفهمن و تو میفهمی؟! بهش خندیدم و گفتم برو پی‌کارت بی‌سواد! ▪️ اما زمان زیادی نگذشت که به […]

▪️ خاطرم هست زمانی که به عنوان داوطلب با سپاه و بسیج میرفتیم برای ضدعفونی کردن سطح شهر، یکی اومد از بی‌فایده بودن کار و حتی بد بودنش گفت!

▪️ برخورد تندی کردم و گفتم کل دنیا نمیفهمن و تو میفهمی؟! بهش خندیدم و گفتم برو پی‌کارت بی‌سواد!

▪️ اما زمان زیادی نگذشت که به حرف اون رسیدیم…

▪️ در ماجرای ضدعفونی‌ها، در بیماری‌های پوستی و تنفسی حاصل از  آن، طوفانی بپا شد…

▪️ در ماجرای آزمایش داروهای WHO بر روی بیماران در جهان اول شدیم، افتخار کردیم و بعد از شکست پروژه معاون وزیر عزل شد…

▪️ در ماجرای پلاسمادرمانی کرونا نسخه WHO در دنیا اول شدیم، افتخار کردیم و‌ امروز منسوخ شد…

▪️ در میزان تعطیلات، قرنطینه و اعمال پروتکل‌های WHO اول هستیم…

▪️ در میزان واکسیناسیون رکوردار شدیم…

▪️ و ماجراهای دیگر که تصور میکردیم افتخار است اما منسوخ شد و یا لو رفت که هدف چیز دیگری بوده…

▪️ بله البته که علم نیاز به "تجربه" دارد اما "تجربه" حاصل از عملیات فکری، عقلی و… نه کپی‌برداری کورکورانه و عمل به نسخه‌ای با ریشه و هدف فاسد!